pl en

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 r.

2021-04-30
List zarządu

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2020 r.

2021-04-30
List zarządu

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2020 r.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2020 r.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2020 r.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2020 r.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2020 r.

2020-06-29
Raport 1QS2020

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2020 r.

2020-06-29
Raport 1Q2020
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: