pl en
Rafał Jerzy - Prezes Zarządu

Rafał Jerzy jest Prezesem Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) od września 2007 r.

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy – magister inżynier rolnictwa. Ukończony program szkoleniowo-konsultingowy dla praktyków biznesu Management 2000 organizowany przez Canadian International Management Institute oraz Harvard Business School Publishing.

Założyciel, Prezes Zarządu oraz przez wiele lat współwłaściciel firmy IMMOBILE Sp. z o.o. w Bydgoszczy posiadającej nieruchomości, głównie hotelowe. Działała w nich sieć własnych hoteli pod marką FOCUS. W roku 2014 IMMOBILE Sp. z o.o. została przejęta przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.).

Jest również przedsiębiorcą i inwestorem ze znaczącym doświadczeniem w przemyśle tekstylnym i odzieżowym oraz w obrocie i wynajmie nieruchomości. Od 1991 roku założył i zarządzał kilkoma spółkami z przemysłu tekstylnego, w tym spółką PBH S.A., będącą właścicielem sieci sklepów odzieżowych działających pod własną marką "Quiosque". Od ponad 20 lat współpracuje ze spółkami z rynku nieruchomości, przeprowadził również kilka inwestycji w zakresie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.
Ponadto pełni funkcję Prezesa Zarządu spółek MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o. 

W latach 2001-2006 był jedynym akcjonariuszem spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.), aktualnie posiada większościowy pakiet akcji.

Przed ostatnim powołaniem na Prezesa Zarządu MAKRUM S.A. pełnił między innymi następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej MAKRUM S.A., Dyrektora Zarządu a następnie Członka Rady Nadzorczej PBH S.A.
Sławomir Winiecki - Wiceprezes Zarządu

Pan Sławomir Winiecki jest Wiceprezesem Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) od maja 2011 r.

Posiada wykształcenie wyższe, inżynier. Studiował na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy (2003 r.) na kierunku Zarządzanie i Marketing w Organizacjach Gospodarczych.

W latach 1994-1997 pracował przy projektach budownictwa przemysłowego w Przedsiębiorstwie Modernizacyjno – Budowlanym TECHMA-BUD Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Następnie nadzorował oraz koordynował projekty w BUD-STAL S.A. (1997-1998), był Kierownikiem Projektu w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budowlanym INVEST-PARK Sp. z o.o. oraz Dyrektorem Działu Zarządzania Inwestycjami w Przedsiębiorstwie Budowlanym w Bydgoszczy (2002 – 2004 r.). W latach 2000-2002 prowadził własną działalność gospodarczą – założył firmę budowlaną w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowo–handlowo–usługowych oraz biurowych.

Od czerwca 2004 r. do maja 2013 r. Sławomir Winiecki zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w spółce CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. w Bydgoszczy (dawniej: Euroinwest CDI Sp. z o.o. ).

Pan Winiecki w okresie od września 2008 r. do kwietnia 2011 r. był Członkiem Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. Od sierpnia 2011 r. jest Wiceprezesem Zarządu MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o.
Piotr Fortuna - Członek Zarządu

Członek Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. od marca 2015 r.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1992 - 2006 związany z bankowością (Bank Gdański S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., BZ WBK S.A.). Od roku 2006 prowadzi własną działalność gospodarczą FORTUNA Doradztwo Gospodarcze i Finansowe Piotr Fortuna. Z Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) rozpoczął współpracę w roku 2007 koordynując proces wprowadzania na Giełdę akcji Spółki. Ponadto pełnił funkcję m.in. Członka Zarządu MAKRUM Project Management Sp. z o.o. (2012 - 2015).

Obecnie pełni następujące funkcje: od 2011 r. - Dyrektor Finansowy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) oraz Prokurent MAKRUM Development Sp. z o.o., Prokurent NOBLES Sp. z o.o., od 2014 r. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej FOCUS Hotels S. A.

Przed powołaniem do Zarządu Spółki, począwszy od czerwca 2011 r., pełnił funkcję Prokurenta.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: