pl en

Fundacja IMMOOd 2019 roku rozpoczęliśmy nową działalność naszej Fundacji nastawioną na ekologię! Zieleń miejska jest cennym i ważnym elementem infrastruktury, dlatego poprzez sadzenie drzew chcemy niwelować skutki zmian klimatycznych i zmniejszać zanieczyszczenie powietrza. Roślinność w przestrzeni miejskiej niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów: od zapobiegania skrajnym zjawiskom pogodowym, poprzez redukowanie wahań temperatury, regulowanie wilgotności i oczyszczanie powietrza do pochłaniania dwutlenku węgla i produkcji życiodajnego tlenu. Wykorzystajmy to!

Wspólnie z pracownikami Grupy Kapitałowej Immobile 10 października 2019 z okazji Światowego Dnia drzewa posadziliśmy sześć drzew - Klony pospolite ‘Globosum’ oraz Platany klonolistne, na parkingu Centrum Handlowego Faktoria. Pod koniec listopada wspólnie ze spółką CDI zorganizowaliśmy sadzenie drzew w Fordonie, gdzie nową inwestycję mieszkaniową (Osiedle Uniwersyteckie) wzbogaciło 10 młodych Jarząbów pospolitych.

W 2020 roku planujemy kolejne nasadzenia drzew, liczymy na zaangażowanie mieszkańców naszego miasta we współtworzeniu zielonej przestrzeni.

Program stypendialny

Mimo, że działalność naszej Fundacji zmieniła swój charakter, to nadal realizujemy program stypendialny dla absolwentów szkól średnich ze wschodu. W roku akademickim 2019/2020 pod naszą opieką jest dziesięciu studentów, którzy otrzymują comiesięczną pomoc finansową. Partnerami naszego programu stypendialnego są Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poniżej relacja z gali wręczenia przez Prezesa Rafała Jerzego dwóch rocznych stypendiów dla najzdolniejszych absolwentów pochodzenia polskiego szkół średnich na Litwie - studentów Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Uroczyste spotkanie zakończyło się krótkim pokazem artystycznym w wykonaniu studentów ze wschodu.

Konkurs RUMAKI

Konkurs RUMAKI przeprowadzany był dla wybitnie zdolnych mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jako firma silnie związana z naszym regionem wiemy, jak ważne jest wsparcie młodych talentów. To następne pokolenia kształtować będą otaczającą nas rzeczywistość. Warto, więc pomagać tym, którzy nie tylko dzięki talentowi, ale przede wszystkim ciężkiej pracy, konsekwencji oraz wielu poświęceniom docierają tam, gdzie dociera niewielu. Pierwsza edycja konkursu Rumaki odbyła się w 2012 r. W konkursie Rumaki nagradzaliśmy w trzech kategoriach – nauce, kulturze oraz sztuce. Trzech zwycięzców w trzech edycjach konkursu otrzymało nagrodę finansową w wysokości 10 tys. złotych.
Finaliści konkursu Rumaki 2014
Finaliści konkursu Rumaki 2013
Finaliści konkursu Rumaki 2012

Sponsoring V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego dla Doktorantów i Studentów Uczelni Rolniczych

W dniach 18 - 20 września 2014r. w lnowrocławiu odbywało się V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe dla Doktorantów iStudentów Uczelni Rolniczych pt. "lnnowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich". Honorowy patronat objął m.in. Rick Perry - Gubernator Stanu Texas, Stanisław Kalemba - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ewa Mes - Wojewoda KujawskoPomorski oraz Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fundacja RUMAK wsparła to przedsięwzięcie jako fundator głównej nagrody Sympozjum - Grand Prix. Laureatką została Lauren Adcock.

Akcja “Gwatemala”

W drugiej połowie 2OI3r, MAKRUM S.A., fundator Fundacji RUMAK, nawiązała współpracę z Fundacją Medici Homini, którą tworzą lekarze chcący nieść pomoc ludziom żyjącym w najbiedniejszych regionach świata. Powołana do życia Fundacja RUMAK wsparła finansowo prowadzony przez nich projekt "Lekarze specjaliści dla Gwatemali" mający na celu udzielenie pomocy medycznej rodzinom górników. W miejscu, w którym nie ma szpitali ani opieki medycznej i każda pomoc lekarza jest na wagę złota, wspierana przez Fundację RUMAK ekipa lekarzy skupiła się głównie na pomocy medycznej kobietom z rodzin górniczych - pracowało czworo lekarzy: lekarz specjalista położnictwa i ginekologii, lekarz specjalista anestezjologii, lekarz w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii oraz fizjoterapeuta. Oprócz wsparcia finansowego postanowiliśmy także doraźnie wesprzeć najmłodszych mieszkających w tych jakże trudnych i nieprzyjaznych terenach dostarczając im przybory szkolne.

Inne inicjatywy

  • Wsparcie Hospicium bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie

Fundacja RUMAK przekazała darowiznę w postaci artykułów medycznych, środków opatrunkowych i artykułów higienicznych dla podopiecznych Hospicjum bł. ks, Michała Sopoćki prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego w Wilnie. Potrzebne dla chorych artykuły zostały wskazane przez Siostrę Michaelę Rak, dyrektorkę Hospicjum. Współpraca z Hospicjum jest kontynuowana.


  • Wsparcie Europejskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej

Fundacja RUMAK przekazała darowiznę na rzecz Społecznego Komitetu Budowy Szkoły - Pomnika Jana Pawła ll w Bydgoszczy, jednego z organizatorów Europejskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej, który odbył się w dniach 19 - 26 października 2014r. w Bydgoszczy.


  • Wsparcie międzynarodowej konferencji judaistycznej w Instytucie Kultury Europejskiej UAM

W ramach Gnieźnieńskich Dni Judaizmu 2015 odbyła się w lnstytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Mistycyzm i magia w myśli żydowskiej". Fundacja RUMAK wsparła finansowo to wydarzenie przekazując darowiznę na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2014r. 

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: