pl en

Kalendarium Inwestora: 2020

  • 27 listopada 2020 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.                   
  • 27 października 2020 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego
  • 28 września 2020 - Jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r.                   
  • 28 sierpnia 2020 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu półrocznego
  • 29 maja 2020 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. *                 
  • 29 kwietnia 2020 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego
  • 27 kwietnia 2020 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.  
  • 27 marca 2020 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu rocznego 
*zmiana terminu publikacji na 29.06.2020 (raport bieżący nr 6)
*zmiana terminu publikacji na 30.09.2020 (raport bieżący nr 26)
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: