pl en

Kalendarium Inwestora: 2018

  • 27 listopada 2018 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.                   
  • 27 październik 2018 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego
  • 14 września 2018 - Jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r.                   
  • 14 sierpnia 2018 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu półrocznego
  • 29 maja 2018 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.                   
  • 29 kwiecień 2018 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego
  • 24 kwietnia 2018 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r.  
  • 24 marca 2018 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu rocznego 
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: