pl en

Kalendarium Inwestora: 2017

  • 24 listopada 2017 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.                   
  • 24 październik 2017 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego
  • 07 września 2017 - Jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2017 r.                   
  • 07 sierpnia 2017 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu półrocznego
  • 25 maja 2017 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.                   
  • 25 kwiecień 2017 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego
  • 07 kwietnia 2017 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 r.  
  • 07 marca 2017 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu rocznego 
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: