pl en

Kalendarium Inwestora: 2016

  • 14 listopada 2016 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.                   
  • 15 październik 2016 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego
  • 12 września 2016 - Termin wypłaty dywidendy
  • 26 sierpnia 2016 - Jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r.
  • 22 sierpnia 2016 - Dzień nabycia prawa do  dywidendy                  
  • 26 lipca 2016 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu półrocznego
  • 13 maja 2016 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.                   
  • 29 kwiecień 2016Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego
  • 21 marca 2016 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 r.  
  • 18 stycznia 2016Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu rocznego  
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: