pl en

Kalendarium Inwestora: 2014

  • 14 listopada 2014 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r.
  • 29 sierpnia 2014 - Jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r.
  • 28 kwietnia 2014Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  • 15 maja 2014 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.
  • 20 marca 2014 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013 r.     
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: