pl en

Kalendarium Inwestora: 2012

  • 14 listopada 2012 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r.                  
  • 31 sierpnia 2012 - Jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2012 r.                   
  • 15 maja 2012 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r.                   
  • 20 marca 2012 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2011 r.    
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: