pl en

2021

  I Q 2021II Q 2021III Q 2021
IV Q 2021
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 95 776 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) -2 500 Zysk/strata brutto (tys. zł) -5 208 Zysk/strata netto (tys. zł) -4 234 Amortyzacja (tys. zł) 5 109 EBITDA (tys. zł) 2 609 Aktywa (tys. zł) 656 218 Kapitał własny (tys. zł)187 897 Liczba akcji (tys. szt.) 75 362,932 Zysk na akcję (zł) -0,056 Wartość księgowa na akcję (zł) 2,4932020

  I Q 2020II Q 2020III Q 2020
IV Q 2020
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 111 818
117 657
128 675
174 211
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 45
2 369
5 409
7 473
 Zysk/strata brutto (tys. zł) -4 058
1 443
3 300
4 860
 Zysk/strata netto (tys. zł) -5 144
-1 528
2 875
832
 Amortyzacja (tys. zł) 5 351
4 951
6 245
4 475
 EBITDA (tys. zł) 5 396
7 320
11 654
11 948
 Aktywa (tys. zł) 691 069
692 311
680 450
648 759
 Kapitał własny (tys. zł)190 147
186 037
189 029
192 051
 Liczba akcji (tys. szt.) 75 362,932
75 362,932
75 362,932
75 362,932
 Zysk na akcję (zł) -0,068
-0,020
0,038
0,011
 Wartość księgowa na akcję (zł) 2,523
2,469
2,508
2,548

2019

  I Q 2019II Q 2019III Q 2019
IV Q 2019
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 61 840
93 711
115 746
147 568
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 492
1 869
5 472
2 668
 Zysk/strata brutto (tys. zł) -1 516
1 551
2 311
2 271
 Zysk/strata netto (tys. zł) -766
-293
1 264
-2 472
 Amortyzacja (tys. zł) 3 950
3 574
3 288
6 258
 EBITDA (tys. zł) 4 443
5 443
8 760
8 926
 Aktywa (tys. zł) 499 987
610 052
656 367
692 742
 Kapitał własny (tys. zł)189 641
183 199
184 786
194 824
 Liczba akcji (tys. szt.) 75 362,932
75 362,932
75 362,932
75 362,932
 Zysk na akcję (zł) -0,010
-0,004
0,017
-0,033
 Wartość księgowa na akcję (zł) 2,516
2,431
2,452
2,585
                             

2018

  I Q 2018II Q 2018III Q 2018
IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)79 345
88 653
92 166
86 776
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł)6 208
7 763
10 064
-2 851
Zysk/strata brutto (tys. zł)5 213
5 165
9 592
-5 284
Zysk/strata netto (tys. zł)2 969
706
7 858
-4 044
Amortyzacja (tys. zł)2 132
1 836
1773
2 545
EBITDA (tys. zł)8 340
9 599
11 837
-306
Aktywa (tys. zł)446 167
449 318
444 279
424 452
Kapitał własny (tys. zł)215 686
185 827
193 703
190 404
 Liczba akcji (tys. szt.) 75 362,932
75 362,932
75 362,932
75 362,932
 Zysk na akcję (zł) 0,03
0,01
0,10
0,054
 Wartość księgowa na akcję (zł) 2,521
2,466
2,570
2,526
                                  

2017

  I Q 2017II Q 2017III Q 2017
IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)47 167
65 086
72 989
75 214
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł)- 211
4 131
6 744
4 347
Zysk/strata brutto (tys. zł)- 2 147
8 596
5 683
4 381
Zysk/strata netto (tys. zł)- 10 1358 694
3 274
4 367
Amortyzacja (tys. zł)2 309
2 279
2 054
2 424
EBITDA (tys. zł)2 098
6 410
8 798
6 771
Aktywa (tys. zł)406 887
434 831
462 970
454 713
Kapitał własny (tys. zł)177 705
180 197
183 536
188 634
 Liczba akcji (tys. szt.) 75 362,932
75 362,932
75 362,932
75 362,932
 Zysk na akcję (zł) - 0,134
0,115
0,043
0,058
 Wartość księgowa na akcję (zł) 2,358
2,391
2,435
2,503
                                  

2016

  I Q 2016II Q 2016III Q 2016
IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)21 119
25 673
25 814
34 107
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł)- 796
3 008
3 538
2 986
Zysk/strata brutto (tys. zł)- 2 048
1 669
6 762
19 238
Zysk/strata netto (tys. zł)- 2 903
1 206
1 365
18 532
Amortyzacja (tys. zł)1 358
1 330
1 503
1 849
EBITDA (tys. zł)610
4 337
5 042
4 835
Aktywa (tys. zł)273 643
275 439
284 646
392 879
Kapitał własny (tys. zł)147 969
145 606
147 863
171 443
 Liczba akcji (tys. szt.) 72 862,932
72 862,932
72 862,93
75 362,932
 Zysk na akcję (zł) - 0,04
0,017
0,019
0,246
 Wartość księgowa na akcję (zł) 2,031
1,998
2,029
2,275
                                  

2015

  I Q 2015II Q 2015III Q 2015 IV Q 2015 
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 18125 405 19 488 33 237
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł)2 4243 4971 505 4 436 
Zysk/strata brutto (tys. zł)1 1952 834 3 5883 417 
Zysk/strata netto (tys. zł)3261 624 - 126 417
Amortyzacja (tys. zł)1 5291 466 4 5401 476 
EBITDA (tys. zł)3 9534 96311 966 5 912 
Aktywa (tys. zł)259 800267 201281 898 279 939 
Kapitał własny (tys. zł)143 888147 730147 593  148 036
 Liczba akcji (tys. szt.)  72 862,93272 862,932 72 862,932 72 862,932
 Zysk na akcję (zł) 0,0040,022-0,0010,006 
 Wartość księgowa na akcję (zł) 1,9752,028 2,026 2,032
                                  

2014

  I Q 2014II Q 2014III Q 2014 IV Q 2014 
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)  19 74721 800 22 414  26 895
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł)  -8 8322 5082 929 -1 531
 Zysk/strata brutto (tys. zł)  -10 386279884-3 233 
 Zysk/strata netto (tys. zł)  1 730 2 121815-1 829 
 Amortyzacja (tys. zł) 1 6359461 412-5 730 
 EBITDA (tys. zł) -7 197 3 454 4 341-7 261 
 Aktywa (tys. zł) 279 485245 074249 136263 417 
 Kapitał własny (tys. zł)148 064 143 792144 507 143 884 
 Liczba akcji (tys. szt.) 72 862,932 72 862,93272 862,932 72 862,932 
 Zysk na akcję (zł)  0,024 0,029 0,011 -0,025
 Wartość księgowa na akcję (zł) 2,0321,973 1,983 1,975
                                  

2013

  I Q 2013II Q 2013III Q 2013 IV Q 2013 
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 75917 48216 039 13 446
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 1 000279-3 8697 048
 Zysk/strata brutto (tys. zł) 161-571-4 3236 484
 Zysk/strata netto (tys. zł) 195-751-4 7796 175
 Amortyzacja (tys. zł) 1 8641 8601 9362 028
 EBITDA (tys. zł) 2 8642 139-1 9339 076
 Aktywa (tys. zł) 239 702239 512 235 371244 197
 Kapitał własny (tys. zł)146 510145 348 140 205146 401
 Liczba akcji (tys. szt.) 72 862,93272 862,93272 862,93272 862,932
 Zysk na akcję (zł)  0,003-0,010-0,0660,085
 Wartość księgowa na akcję (zł) 2,0111,9951,9242,009
                                  

2011

  I Q 2011II Q 2011III Q 2011IV Q 2011 
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 16 30710 42912 82016 119
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) -315-562824259
 Zysk/strata brutto (tys. zł) -318-1 483 -1 476181
 Zysk/strata netto (tys. zł) -190-1 407-1 644 1 672
 Amortyzacja (tys. zł) 9941 00001 011
 EBITDA (tys. zł) 6794388241 270
 Aktywa (tys. zł) 119 673110 004114 602116 790
 Kapitał własny (tys. zł)70 43568 76567 24768 268
 Liczba akcji (tys. szt.) 41 690,49641 690,49641 690,49641 690,496
 Zysk na akcję (zł) -0,005-0,034-0,0390,040
 Wartość księgowa na akcję (zł) 1,6891,6491,613 1,637
                                  

2012

  I Q 2012II Q 2012III Q 2012 IV Q 2012 
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 637 25 805 20 14819 946
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 1 4551 3211 4025 341
 Zysk/strata brutto (tys. zł) 1 7735 5751 2603 747
 Zysk/strata netto (tys. zł) 1 5155 2451 9322 792
 Amortyzacja (tys. zł) 9232 2201 7162 658
 EBITDA (tys. zł) 2 3783 5413 1187 999
 Aktywa (tys. zł) 118 141242 473243 282233 456
 Kapitał własny (tys. zł)70 063141 878144 024146 536
 Liczba akcji (tys. szt.) 41 690,49672 862,93272 862,93272 862,932
 Zysk na akcję (zł) 0,0360,0720,0270,038
 Wartość księgowa na akcję (zł) 1,6811,9471,9772,011
                                  

2010

  I Q 2010II Q 2010III Q 2010IV Q 2010 
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 32512 52116 05115 068
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) -5 247-2 714-14 713-4 583
Zysk/strata brutto (tys. zł)-5 067-5 874-7 733 -4 939
Zysk/strata netto (tys. zł)-4 839 -4 370-6 128-7 833
Amortyzacja (tys. zł)1 2152 680 0-1 443
EBITDA (tys. zł)-4 032-34-14 713-6 026
Aktywa (tys. zł)157 538 144 579 130 884 126 201
Kapitał własny (tys. zł)88 47183 470 78 32270 368
Liczba akcji (tys. szt.)41 690,49641 690,49641 690,49641 690,496
Zysk na akcję (zł)-0,116-0,105-0,147-0,188
Wartość księgowa na akcję (zł)2,1222,002 1,879 1,688
                                  

2009

  I Q 2009II Q 2009III Q 2009 IV Q 2009 
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 21 49510 18711 23321 528
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł)6 886-2 148-1 127-365
Zysk/strata brutto (tys. zł)-1 42590687155
Zysk/strata netto (tys. zł)-373596-2081 033
Amortyzacja (tys. zł)1 09995400
EBITDA (tys. zł)7 985-1 194-1 127-365
Aktywa (tys. zł)163 787151 836151 147 164 740
Kapitał własny (tys. zł)92 97693 52693 65594 204
Liczba akcji (tys. szt.)41 690,49641 690,49641 690,49641 690,000
Zysk na akcję (zł)-0,0090,014-0,005 0,025
Wartość księgowa na akcję (zł)2,2302,2432,2462,260
                                  
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: