pl en

Dywidenda - 2020 r.

 • W roku 2020 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,02 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczy na ten cel łączną kwotę 1.507.258,64 zł.
 • Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 29.09.2020 r.
 • Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 13.10.2020 r.
W zatwierdzonym przed Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2020 r., podziale zysku biorą udział wszyscy akcjonariusze Spółki z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, tj. na dzień podjęcia uchwały 414.031 akcji.

Dywidenda - 2019 r.

 • W roku 2019 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,08 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczy na ten cel łączną kwotę 6.029.035,56 zł.
 • Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 24.09.2019 r.
 • Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 8.10.2019 r.
Uchwała dotycząca dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty została zaproponowana Walnemu Zgromadzeniu na wniosek akcjonariusza Rafała Jerzego. ZWZ Spółki, które odbyło się w dniu 25.06.2019 r. przegłosowało tę uchwałę pozytywnie, ustalając wypłatę czwarty rok z rzędu, w kwocie wyższej niż w latach ubiegłych.

Dywidenda - 2018 r.

 • W roku 2018 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,07 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczy na ten cel łączną kwotę 5.275.405,24 zł.
 • Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 07.09.2018 r.
 • Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 21.09.2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 08.06.2018 r. przegłosowało uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty pozytywnie, ustalając trzecią z kolei dywidendę w Spółce. Jej wartość z roku na rok wzrasta.

Dywidenda - 2017 r.

 • W roku 2017 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczy na ten cel łączną kwotę 4.521.775,92 zł.
 • Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 31.08.2017 r.
 • Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 30.09.2017 r.
Zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2017r. uchwałą nr 18 w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków lat ubiegłych. Jest to drugi rok z rzędu w historii spółki kiedy wypłacona zostanie dywidenda. Zgodnie z deklaracjami zarządu, spółka chciałaby zachować bieżącą politykę dywidendy w dłuższym okresie.

Dywidenda - 2016 r.

 • W roku 2016 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,05 zł na akcję.
 • Grupa przeznaczyła na ten cel łączną kwotę 3.643.147 zł.
 • Dniem nabycia prawa do dywidendy był 22.08.2016 r.
 • Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 12.09.2016 r.
Do tej pory zyski Spółka przeznaczała na rozwój Grupy. Ze względu na duże nadwyżki finansowe wygenerowane w poprzedzającym roku oraz chęć zainteresowania nowych akcjonariuszy, zaczęto rozważać wypłatę dywidendy. Po skonsultowaniu tego pomysłu z akcjonariuszami, którzy pojawili się na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podjęta została uchwała zatwierdzająca wypłatę. Wkrótce planujemy określić szczegóły naszej polityki dywidendowej na kolejne lata.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: