pl en

Akcjonariat

Kapitał zakładowy spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wynosi 18.840.733 zł i dzieli się na 75.362.932 szt. akcji (stan na 28 listopada 2016r.), emitowanych w następujących seriach:
Oznaczenie seriiIlość akcji w seriiWartość nominalna akcji (zł)
A8.925.7360,25
B3.200.1320,25
C1.602.1320,25
D18.147.7240,25
E1.814.7720,25
F8.000.0000,25
I28.557.9740,25
J2.614.4620,25
K2.500.000
0,25
Aktualny stan posiadania akcji spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. ustalony w oparciu o zawiadomienia określone w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawia się następująco:
 AkcjonariuszLiczba akcji% akcjiLiczba głosów% głosów
1Rafał Jerzy (osobiście oraz przez MJT Sp. z o.o.)
27 979 611
37,1327 979 611
37,13
2Rafał Jerzy (wraz z żoną Beatą Jerzy)18 147 72424,0818 147 72424,08
3Francois Gros (wraz z FG International
Investment Holding Ltd oraz Filon Investment Sp. z o.o.)
10 772 552
14,2910 772 552
14,29
4Sławomir Winiecki4 019 503
5,334 019 5035,33
5Nationale-Nederlanden Towarzystwo Emerytalne S.A.
4 479 266
5,94
4 479 266
5,94
6
Pozostali akcjonariusze
9 964 276
13,22
9 964 276
13,22
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Zapisz się do newslettera: