Relacje Inwestorskie

Hotel Focus Premium w Lublinie

status

więcej:
obiekt dzierżawiony

https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-lublin

Hotel Focus Premium w Inowrocławiu

Hotel Focus w Poznaniu

 status więcej:
 obiekt dzierżawiony
 https://www.focushotels.pl/focus-hotel-poznan

Nieruchomość gruntowa przy ul. Czarna Droga w Bydgoszczy

 przeznaczenie więcej:
 osiedle mieszkaniowe
już wkrótce!
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. 85-033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 3
NIP: 5540309005, REGON: 090549380
tel. (+48 52) 561 23 30, fax (+48 52) 321 00 78
sekretariat@immobile.com.pl