Relacje Inwestorskie

O Grupie Kapitałowej IMMOBILE

KIM JESTEŚMY
Celem Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. są inwestycje w branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz o najwyższej rentowności. Posiadamy w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, i developingu. Dywersyfikacja podmiotów w portfelu to odpowiedź na obecną sytuację gospodarczą oraz gwarancja stabilności i równowagi ekonomicznej. Dzięki naszemu kapitałowi, doświadczeniu i wiedzy o inwestycjach jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom globalnej gospodarki i osiągnąć sukces rynkowy oraz finansowy.

HISTORIA
Korzenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. sięgają roku 1868, gdy Herman Lohnert zaczął remontować maszyny rolnicze. Przez następne półtora wieku, pod nazwą MAKRUM, firma zdobyła międzynarodowe uznanie jako producent kruszarek oraz maszyn do przemysłu wydobywczego. Przełomem okazał się być jednak rok 2001, gdy głównym udziałowcem MAKRUM został Rafał Jerzy, a spółka zaczęła dynamicznie działać w branży offshore oraz marine. W 2007 roku zaczęła być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kolejnym ważnym wydarzeniem było połączenie MAKRUM ze spółką Immobile Sp. z o.o., oraz przekształcenie w Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A.

STRATEGIA
Założeniem strategicznym działalności Grupy jest ciągły rozwój poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów w ramach procesu akwizycji oraz maksymalne wykorzystanie potencjału każdej z posiadanych już spółek. Chcemy inwestować tam, gdzie perspektywy rozwoju są największe, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.
Rafał Jerzy
Prezes Zarządu
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Sławomir Winiecki 
Wiceprezes Zarządu
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Piotr Fortuna 
Członek Zarządu
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Biurowiec spółki Atrem w Suchym Lesie

funkcja


biurowa


Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jest właścicielem wielu nieruchomości, które przeznaczone są pod najem komercyjny lub dzierżawione są przez spółkę od jej podmiotów wewnętrznych, celem prowadzenia działalności.

Nieruchomość przy ul. Leśnej w Bydgoszczy - Osiedle Platanowy Park

 PUMGLA Pow. gruntu
przeznaczenie
więcej:
 65 000 m243 000 m2 ponad 9,6 hamultifunkcyjne osiedle
www.platanowypark.pl

Nieruchomość przy Pl. Kościeleckich w Bydgoszczy


 GLAfunkcja
więcej:

 8 800 m2budynek biurowy
www.immobile-k3.pl

Biurowiec, ul. Bernardyńska 13-15 w Bydgoszczy

GLAfunkcja
więcej:
 2 980,54 m2hotel w budowie
już wkrótce!

Hotel Pod Orlem w Bydgoszcz

rok budowy
status
więcej:
1822
obiekt własny
https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-pod-orlem-bydgoszcz

Nieruchomość gruntowa ul. Olimpijczyków / Akademicka w Bydgoszczy - Osiedle Uniwersyteckie

Powierzchniaprzeznaczenie
więcej:
 5,1793 haosiedle mieszkaniowe
www.osiedleuniwersyteckie.pl

Hotel Focus w Łodzi

 Powierzchnia użytkowastatus
więcej:
 5 698 m2obiekt własny
https://www.focushotels.pl/focus-hotel-lodz

Hotel Focus w Chorzowie

 Powierzchnia użytkowastatus
więcej:
 4 133 m2obiekt własny
https://www.focushotels.pl/focus-hotel-katowice-chorzow

Hotel Focus w Szczecinie

 Powierzchnia użytkowastatus
więcej:
 4 081 m2obiekt własny
https://www.focushotels.pl/focus-hotel-szczecin

Hotel Focus w Bydgoszczy

 Powierzchnia użytkowastatus
więcej:
 1 450 m2obiekt własny
https://www.focushotels.pl/focus-hotel-bydgoszcz

Zakład produkcyjny w KoronowieHotel Focus w Gdańsku

status:

więcej:
obiekt dzierżawiony

https://www.focushotels.pl/focus-hotel-gdansk

Hotel Focus Premium w Gdańsku

status

więcej:
obiekt dzierżawiony

https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-gdansk

Hotel Focus Premium w Sopocie

status


więcej:
obiekt dzierżawiony


https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-sopot
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. 85-033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 3
NIP: 5540309005, REGON: 090549380
tel. (+48 52) 561 23 30, fax (+48 52) 321 00 78
sekretariat@immobile.com.pl