pl en

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2019

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2019 roku

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2019

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2019 roku

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2019

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2019 roku

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Sign up for a newsletter: