pl en

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok

2013-03-20
List Zarządu

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok

2013-03-20
List Zarządu

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2013 roku

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2013 roku

Jednostkowy Raport Finansowy za I półrocze 2013 roku

2013-08-30
Raport Bieglego

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2013 roku

2013-08-30
Raport Bieglego

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2013 roku

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2013 roku

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok

2015-08-12
Raport z Badania

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok

2015-08-12
Raport z Badania

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2014 roku

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2014 roku

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2014 roku

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2014 roku

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2014 roku

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2014 roku

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Sign up for a newsletter: