pl en

Zapis czatu inwestorskiego z 8 maja 2017

Czat inwestorski z dnia 5 września 2014 r., zorganizowany wraz z Inwestorzy.tv
Temat: GK Immobile S.A. – wyniki finansowe za rok 2016 i plany na najbliższe kwartały

1. W jaki sposób był finansowany zakup Projprzemu?
Przejęcie Projprzemu zostało sfinansowane z nadwyżek gotówki generowanych przez spółkę.

2. Przejęcia ...

Read more

Investor Chats

Investor Chat from 5 Sep 2015, organized with SII (Individual Investors Associaton)

Topic:
GK Immobile S.A. – financial report for IH2014
and plans for next quarters
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Sign up for a newsletter: